• Di chúc hợp pháp

 • Di chúc như thế nào thì hợp pháp? Và cần đáp ứng các điều kiện gì thì mới có thể lập được di chúc hợp pháp

 • Thursday, 16 April 2015, 09:16:51 PM
 • Luật Doanh Gia hướng dẫn và tư vấn pháp luật để lập di chúc hợp pháp như sau:

  Khi xem xét một bản di chúc cần chú ý đến 2 tiêu chí chính là: Về nội dung và về hình thức, sau khi đã đáp ứng các nội dung và hình thức rồi ta sẽ xem xét đến từng hình thức di chúc cụ thể.

  Về nội dụng: Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc, không bị lừa dối, đe dọa hoặc cưỡng ép, điều đó thể hiện rõ là người lập di chúc phải minh mẫn vì có minh mẫn mới có thể nhận biết được hành vi của mình. Người lập di chúc mặc dù đã minh mẫn, sang suốt nhưng cũng phải là không bị lừa dối, đe dọa hoặc cưỡng ép. Di chúc không được trái pháp luật và đạo đức xã hội về bản chất đây chính là những yếu tố sẽ vô hiệu đố với giao dịch dân sự, đó là giao dịch dân sự vô hiệu do vi phạm điều cấm của pháp luật và trái đạo đức xã hội.

  Về hình thức: Di chúc phải đáp ứng những yêu cầu nhất định của từng loại nội dung như:

  • Di chúc bằng miệng;

  • Di chúc bằng văn bản không có nguời làm chứng;

  • Di chúc bằng văn bản có người làm chứng;

  • Di chúc được chứng thực;

  • Di chúc được công chứng.

  Ngoài ra tùy từng trượng hợp di chúc còn phải đáp ứng các quy định cụ thể như được quy định tại Điều 652 Bộ luật Dân sự, cụ thể:

  - Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý.

  - Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.

  - Di chúc miệng được coi là hợp pháp, nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau đó những người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn năm ngày, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng hoặc chứng thực.

  Luật sư Ngô Thế Thêm

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOANH GIA

  Địa chỉ: Số 43 ngõ 2 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội

  Điện thoại: 0438717828; Fax: 04.38.717.828; Di động: 0904779997

  Website:  www.luatdoanhgia.vn;                      Email: luatdoanhgia@gmail.com

   

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC