• Đất lần chiếm có bị thu hồi

 • Đất lấn chiếm có bị thu hồi theo Luật Đất đai không

 • Saturday, 31 March 2018, 04:32:00 PM
 • Ngoài các căn cứ và phục vụ án ninh quốc phòng và phát triển kinh tế xã hội vì mục đích công cộng thì đất thì khi có những vi phạm về sử dụng đất cũng bị thu hồi như

  Thứ nhất: Các trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai bao gồm:

  - Sử dụng đất không đúng mục đích đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất và đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng đất không đúng mục đích mà tiếp tục vi phạm. Do đó việc sử dụng đúng mục đích là rất quan trọng, khi có những căn cứ xác định việc sử dụng không đúng mục đích thì đất rất có thể sẽ bị thu hồi.

  - Người sử dụng đất cố ý hủy hoại đất;

  - Đất được giao, cho thuê không đúng đối tượng hoặc không đúng thẩm quyền. Trường hợp này thuộc 02 diện, có thể là cho thuê không đúng đối tượng được thuê hoặc người cho thuê không có thẩm quyền cho thuê.

  - Đất không được chuyển nhượng, tặng cho theo quy định của Luật Đất đai mà nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho;

  - Đất được Nhà nước giao để quản lý mà để bị lấn, chiếm. Trường hợp này thì phổ biến do việc quản lý không tốt.

  - Đất không được chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai mà người sử dụng đất do thiếu trách nhiệm để bị lấn, chiếm;

  - Người sử dụng đất không thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà không chấp hành;

  - Đất trồng cây hàng năm không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục; đất trồng cây lâu năm không được sử dụng trong thời hạn 18 tháng liên tục; đất trồng rừng không được sử dụng trong thời hạn 24 tháng liên tục. Như vậy đã có quy định cụ thể về thời hạn của từng loại đất như:

  + 12 tháng liên tục đối với đất trồng cây hàng năm;

  + 18 tháng liên tục đối với đất trồng cây lâu năm;

  + 24 tháng liên tục đối với đất trồng rừng.

  - Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng; trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này; hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng. Như vậy, đã có những biện pháp cứng rắn hơn với trường hợp chủ đầu tư giao đất mà không thực hiện dự án, cụ thể:

  + 12 tháng liên tục không sử dụng;

  + 24 tháng chậm tiến độ ghi trong dự án và có thể được ra hạn 24 tháng nhưng phải nộ tiền sử dụng đất với mức tiền thuê trong thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án.

  Như vậy, theo quy định mới này thì đã có thời hạn và căn cứ cụ thể để thực hiện việc thu hồi đất, tuy nhiên cũng cần xác định cụ thể căn cứ vi phạm để giải quyết đúng đắn, tránh việc khiếu nại, kiện tụng kéo dài.

  Các bài viết liên quan: Thuê luật sư bào chữa, ly hôn nhanh, nhập khẩu Hà Nội

  Các bạn có thể tìm hiểu thêm hoặc có nhu cầu tư vấn thêm hay sử dụng các dịch vụ, vui lòng liên hệ www.luatdoanhgia.vn hoặc gửi vào hòm thư Email: luatdoanhgia@gmail.com

  CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

  Điện thoại: 0904.779.997 - 02438.717.828

  Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội

  Website: www.luatdoanhgia.com; www.luatdoanhgia.vn

  Email: luatdoanhgia@gmail.com  www.luatdoanhnghiepvn.vn

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC