• Nhận biết không phải sổ đỏ thật

 • Thế nào là không phải sổ đỏ thật? số đỏ giả? sổ đỏ không phải là thật? có nhiều cách nhận biết thế nào là sổ đỏ thật, thế nào là sổ đỏ giả, thế nào là sổ đỏ không phải là thật

   
 • Sunday, 13 June 2021, 03:14:01 PM
 • Sổ đỏ thật là gì?

  Sổ đỏ thật là sổ đỏ mà thật cả về 2 lĩnh vực là thật về nội dung và thật về hình thức. Về nội dung sổ đỏ thật phải là sổ đỏ ghi đúng các thông tin trên giấy chứng nhận đó là:

  Thông tin về người sử dụng đất, người sở hữu nhà ở và công trình gắn liền trên đất có thể là Nhà ở, Nhà xưởng, cây cối và các công trình khác gắn liền với đất; có thể có cả số chứng minh nhân dân, căn cước công dân, địa chỉ hộ khẩu thường trú của người chủ sở hữu và sử dụng hợp pháp nhà đất;

  Thông tin về thửa đất, tờ bản đồ, địa chỉ thửa đất được ghi nhận;

  Thông tin về diện tích đất, mục đích sử dụng là đất gì? hình thức sử dụng là chung hay là riêng;

  Thông tin về nguồn gốc đất, nguồn gốc do đâu mà được cấp Giấy chứng nhận;

  Thông tin về số sổ, hay còn gọi là số bìa;

  Thông tin về hồ sơ gốc, về quyết định cấp, về số vào sổ quyết định cấp;

  Thông tin về cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp; ngày ký ban hành sổ đỏ;

  Thông tin về sơ đồ nhà đất; hồ sơ kỹ thuật, tọa độ..

  Về hình thức:

  Sổ đỏ thật phải tồn tại dưới dạng các tên gọi khác nhau vào các nhóm sau:

  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

  Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở;

  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

  Sổ đỏ thật là sổ đỏ được Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo Luật Đất đai cấp cho đúng đối tượng, đúng thửa đất và đúng chủ sử dụng

  Xem thêm: Thủ tục làm sổ đỏ

  Sổ đỏ giả là thế nào?

  Sổ đỏ giả là sổ được làm giả như sổ thật, để phân biệt và nhận biết, người sử dụng có thể có những cách nhận biết sau:

  Thứ nhất là sổ giả về hình thức:

  Về hình thức nếu sổ đỏ không ghi các thông tin hay các biểu mẫu như các loại sổ đã được ban hành theo các mẫu của Nhà nước thì đó là sổ đỏ giả, ví dụ như các mẫu nhà nước đã ban hành: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

  Các thông tin ghi trên các loại giấy tờ này không đúng, không theo mẫu ví dụ như: Thông tin về quyền sử dụng đất, thửa đất, tờ bản đồ, diện tích, mục đích sử dụng, hình thức sử dụng đất; thông tin về nhà ở, căn hộ, diện tích xây dựng, diện tích sàn, năm xây dựng, kết cấu nhà..

  Sổ đã giả về hình thức thì đương nhiên không phải sổ đỏ thật.

  Sổ giả về nội dung có nghĩa là nội dung không phải sổ đỏ thật.

  Mặc dù có thể phôi sổ là thật, nhưng nội dung bên trong sẽ là giả, phổ biến là các loại giả sau:

  Giả về thẩm quyền ký ban hành sổ;

  Giả về chữ ký, tên của người có thẩm quyền ban hành sổ;

  Giả về con dấu;

  Giả về thửa đất: Có thể không có thửa đất đó hoặc thửa đất đó đã được cấp cho một sổ đỏ thật; giả cả về tờ bản đồ;

  Tương tự các thông tin giả về nội dung có thể là tên người sử dụng đất; người sở hữu nhà ở;

  Giả về số lượng m2 đất; công trình trên đất…

  Tóm lại là các thông tin được cấp không chính xác (trừ những sai sót, những lỗi chính tả trong việc rà soát cấp sổ).

  Xem thêm: Sổ đỏ thật

  Sổ không phải là sổ đỏ giả, cũng không phải là sổ đỏ thật

  Thực tế có một số giấy tờ cơ quan đăng ký đất đai cấp nhưng không phải sổ đỏ. Thi hành Luật Đất đai năm 2013, người sử dụng đất phải đăng ký sử dụng đất lần đầu, do đó cơ quan đăng ký đất đai sẽ cấp Giấy xác nhận đăng ký đất đai, giấy này không phải là sổ đỏ.

  Sổ vàng, Sổ xanh, Sổ trắng… có phải sổ đỏ không?

  Về màu sắc và hình thức thì đã nhận diện thấy rõ không phải là sổ đỏ rồi, nhưng thực tế sổ đỏ không chỉ hiểu nghĩa là màu đỏ (xem thêm sổ đỏ thật) mà được hiểu là Giấy chứng nhận hợp pháp mà cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân, hộ gia đình dù là màu đỏ hay màu hồng và có các đặc điểm như nói trên thì đấy gọi chung là sổ đỏ theo quan niệm của người dân hay chính là giấy tờ mà cơ quan có thẩm quyền cấp đất, cấp nhà cho dân đã cấp.

  Các loại giấy màu xanh, màu vàng, màu trắng.. mặc dù được Văn phòng đăng ký đất đai hay các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cấp không phải là sổ đỏ mà là giấy xác nhận đăng ký đất đai lần đầu. Ngoài ra các loại sổ xanh hay còn gọi là các loại sổ trước đây ghi nhận đất của hợp tác xã, đất lâm nghiệp… tuy không phải là sổ đỏ theo đúng nghĩa nhưng cũng không phải là sổ giả.

  Để ghi nhận người sử dụng đất đã đăng ký sử dụng đất cũng như cơ quan quản lý đất thì cơ quan đăng ký đất đai có thể ban hành Giấy xác nhận đăng ký đất đai. Đây không phải là sổ đỏ cũng không phải là sổ giả (sổ đỏ) mà là xác nhận việc người sử dụng đất đã đăng ký với cơ quan quản lý đất.

  Xem thêm: 21 loại giấy tờ về nhà đất khi làm sổ đỏ không mất tiền

  Hậu quả pháp lý nếu không phải sổ đỏ thật?

  Việc giao dịch pháp luật đối với các sổ đỏ thật nếu không phải là sổ giả, tuy nhiên các giấy tờ về nguồn gốc sử dụng đất là hợp pháp, mặc dù không phải là sổ đỏ thật nhưng người nhận chuyển nhượng cũng phải hết sức cảnh giác, vì các loại giấy tờ này mới chỉ là giấy tờ đủ điều kiện để cấp sổ đỏ hoặc là giấy tờ để xem xét việc cấp sổ đỏ còn đã là sổ đỏ xịn để tham gia giao dịch hay chưa thì chưa? do đó nếu tham gia giao dịch này nhiều khi người mua nhà đất lại mất thêm tiền, thời gian và có thể có những trường hợp vướng vào giấy tờ hộ tịch sẽ không thể làm sổ đỏ được.

  Sự lầm tưởng sổ hồng không phải sổ đỏ?

  Nếu hiểu về màu sắc, tên gọi thì sổ hồng đúng không phải là sổ đỏ, ngoài ra không chỉ sổ hồng mà sổ trắng, các loại giấy tờ chứng minh sở hữu sử dụng hợp pháp nhà đất không có màu đỏ thì cũng được hiểu là không phải sổ đỏ. Tuy nhiên, đó chỉ là bề mặt biểu hiện bên ngoài, việc xác định cụm từ “Sổ đỏ” ở đây chỉ nói lên bản chất vấn đề là “Giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất và nhà ở” hay còn gọi là chứng thư pháp lý hợp pháp do nhà nước cấp cho người sử dụng đất và nhà ở được sử dụng và sở hữu hợp pháp nhà đất và có đầy đủ các quyền năng, nghĩa vụ theo Luật Đất đai, Luật Nhà ở và cũng đúng với từ ngữ thông dụng là sổ đỏ.

  Chi tiết: Phân biệt sổ đỏ, sổ hồng, sổ xanh.

  Đối với các sổ đỏ là giả rõ ràng thì đây là các giao dịch vi phạm pháp luật, người sử dụng sổ đỏ giả có thể phải chịu hình phạt do pháp luật xử lý về hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức hoặc nếu có hành vi tạo ra, làm ra các sổ đỏ này thì có thể phải chịu trách nhiệm hình sự về tội làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan tổ chức.

  Trường hợp nếu người nào đó sử dụng sổ đỏ giả, nghĩa là sổ đỏ đó giả một số thật và có thể giả về nội dung hay giả về hình thức sau đó dùng thủ đoạn có thể là: Dùng vào việc mua bán như ký các hợp đồng mua bán, hay chuyển nhượng hoặc các giao dịch khác nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản thì đây đã có hành vi gian dối và hành vi này tùy từng trường hợp sẽ bị xử lý trách nhiệm hình sự về các tội như: Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

  Từ những phân tích nêu trên cho thấy việc phân biệt đâu là sổ đỏ thật, đâu là sổ đỏ giả, đâu là các giấy tờ về nhà đất, hay sổ hồng, sổ trắng, sổ xanh là rất quan trọng trong giao dịch nhà đất.

  CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

  Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

  Điện thoại: 0904.779997; Email: luatdoanhgia@gmail.com;  

  Website: www.luatdoanhgia.com;          www.luatdoanhgia.vn .

   

   

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC