• Nhà thầu thế nào là hợp lệ

 • Theo quy định của Luật Đấu thầu thì tư cách pháp lý của nhà thầu là một trong những điều kiện cơ bản.

 • Wednesday, 29 April 2015, 10:04:04 PM
 • Tại Điều 5 Luật Đầu thầu năm 2013 xác định tư cách hợp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư như sau:

  1. Nhà thầu, nhà đầu tư là tổ chức có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

  - Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu, nhà đầu tư đang hoạt động cấp;

  - Hạch toán tài chính độc lập;

  - Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật;

  - Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

  - Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo;

  - Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu;

  - Có tên trong danh sách ngắn đối với trường hợp đã lựa chọn được danh sách ngắn;

  - Phải liên danh với nhà thầu trong nước hoặc sử dụng nhà thầu phụ trong nước đối với nhà thầu nước ngoài khi tham dự thầu quốc tế tại Việt Nam, trừ trường hợp nhà thầu trong nước không đủ năng lực tham gia vào bất kỳ phần công việc nào của gói thầu.

  Nếu nhà thầu, nhà đầu tư là Cá nhân thì phải đáp ứng các điều kiện sau:

  - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định pháp luật của nước mà cá nhân đó là công dân;

  - Có chứng chỉ chuyên môn phù hợp theo quy định của pháp luật;

  - Đăng ký hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật;

  - Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

  - Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu.

  Nhà thầu, nhà đầu tư có tư cách hợp lệ được tham dự thầu với tư cách độc lập hoặc liên danh; trường hợp liên danh phải có văn bản thỏa thuận giữa các thành viên, trong đó quy định rõ trách nhiệm của thành viên đứng đầu liên danh và trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng của từng thành viên trong liên danh.

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOANH GIA

  Địa chỉ: Số 43 ngõ 2 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội

  Điện thoại: 04.38.717.828;  Fax: 04.38.717.828  Di động: 0904779997

  Website: www.luatdoanhgia.vn;  Email: luatdoanhgia@gmail.com

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC