• Các đối tượng được miễn giảm tiền mua nhà của Nhà nước

 • Các đối tượng sau đây sẽ được miễn giảm tiền mua nhà của Nhà nước theo quy định tại Nghị định số 34/2013/NĐ-CP

 • Wednesday, 29 April 2015, 10:06:01 PM
 • Miễn, giảm tiền thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

  1. Việc miễn, giảm tiền thuê nhà ở được thực hiện theo nguyên tắc sau đây:

  a) Không thực hiện miễn, giảm tiền thuê nhà ở đối với nhà ở công vụ, nhà ở sinh viên; nhà ở quy định tại Điểm c và Điểm d Khoản 1 Điều 22 của Nghị định này;

  b) Người được miễn, giảm tiền thuê nhà ở phải là người có tên trong hợp đồng thuê nhà ở (bao gồm người đại diện đứng tên trong hợp đồng và các thành viên khác có tên trong hợp đồng thuê nhà);

  c) Việc miễn, giảm tiền thuê nhà ở chỉ xét một lần cho người thuê. Trường hợp thuê nhiều nhà ở thuộc sở hữu nhà nước thì chỉ được hưởng miễn, giảm tiền thuê đối với một nhà ở;

  d) Trường hợp một người thuộc đối tượng được hưởng nhiều chế độ miễn, giảm tiền thuê nhà ở thì chỉ được miễn hoặc giảm mức cao nhất;

  đ) Trường hợp trong một hộ gia đình có từ hai người trở lên đang thuê nhà ở thuộc diện được giảm tiền thuê thì được miễn tiền thuê nhà ở.

  2. Đối tượng được miễn, giảm tiền thuê nhà ở bao gồm:

  a) Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945;

  b) Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945;

  c) Thân nhân liệt sĩ;

  d) Bà mẹ Việt Nam Anh hùng;

  đ) Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân;

  e) Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến;

  g) Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;

  h) Bệnh binh;

  i) Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học;

  k) Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày;

  l) Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế;

  m) Người có công giúp đỡ cách mạng;

  n) Hộ nghèo theo quy định về chuẩn nghèo của Thủ tướng Chính phủ;

  o) Người khuyết tật, người già cô đơn và các đối tượng đặc biệt có khó khăn về nhà ở tại khu vực đô thị.

  3. Mức miễn, giảm tiền thuê nhà ở cho các đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều này được thực hiện theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

  Riêng hộ nghèo, người khuyết tật, người già cô đơn và các đối tượng đặc biệt có khó khăn về nhà ở tại khu vực đô thị nếu được thuê nhà ở thì được giảm 60% tiền thuê nhà ở phải nộp; đối với hộ nghèo thì mức giảm này được tính cho cả hộ gia đình (không tính cho từng thành viên trong hộ gia đình).

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOANH GIA

  Địa chỉ: Số 43 ngõ 2 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội

  Điện thoại: 04.38.717.828;  Fax: 04.38.717.828  Di động: 0904779997

  Website: www.luatdoanhgia.vn;  Email: luatdoanhgia@gmail.com

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC