• Thế chấp sổ đỏ

 • Thế chấp sổ đỏ khi vay vốn ngân hàng

 • Sunday, 26 July 2015, 05:48:10 AM
 • Điều 342 Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định về Thế chấp tài sản, theo đó:

  1. Thế chấp tài sản là việc một bên (sau đây gọi tắt là bên thế chấp) dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự đối với bên kia (sau đây gọi là bên nhận thế chấp) và không chuyển giao tài sản đó cho bên nhận thế chấp.

  Trong trường hợp thế chấp toàn bộ bất động sản, động sản có vật phụ thì vật phụ của bất động sản, động sản đó cũng thuộc tài sản thế chấp.

  Trong trường hợp thế chấp một phần bất động sản, động sản có vật phụ thì vật phụ thuộc tài sản thế chấp, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

  Tài sản thế chấp cũng có thể là tài sản được hình thành trong tương lai.

  2. Tài sản thế chấp do bên thế chấp giữ. Các bên có thể thỏa thuận giao cho người thứ ba giữ tài sản thế chấp.

  Như vậy, có thể thấy rằng:

  Người thế chấp phải dùng tài sản thuộc quyền sở hữu của mình đem thế chấp cho bên có quyền để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự.

  Người thế chấp không chuyển giao tài sản của mình cho bên nhận thế chấp mà vẫn quản lý, sử dụng tài sản thế chấp này.

  Thực tiễn cho thấy, phần lớn các hoạt động thế chấp quyền sử dụng đất của bên thứ 3 đang tồn tại trong hoạt động tín dụng hiện nay đều không đáp ứng đúng bản chất của việc thế chấp theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005.

  Liên kết: Cổ phần hóa doanh nghiệp, tranh chấp thương mại

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOANH GIA

  Add: Số 43 ngõ 2 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội

  Tel: 04.38.717.828; Mobi: 0904.779997

  www.luatdoanhgia.vn; Email: luatdoanhgia@gmail.com

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC