• Hợp đồng vô hiệu

 • Hợp đồng dân sự vô hiệu và hậu quả pháp lý của việc xử lý hợp đồng dân sự vô hiệu

 • Thursday, 16 April 2015, 09:14:43 PM
 • Hợp đồng dân sự là gì? hợp đồng dân sự như thế nào là vô hiệu và hẩu quả pháp lý của các bên tham gia giao dịch

  Theo quy định tại Điều 388 Bộ luật Dân sự thì: Hợp đồng dân sự là sự thoả thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. Điều 410 Bộ luật Dân sự quy định về Hợp đồng dân sự vô hiệu như sau:

  Hợp đồng dân sự vô hiệu

  1. Các quy định về giao dịch dân sự vô hiệu từ Điều 127 đến Điều 138 của Bộ luật này cũng được áp dụng đối với hợp đồng vô hiệu.

  2. Sự vô hiệu của hợp đồng chính làm chấm dứt hợp đồng phụ, trừ trường hợp các bên có thoả thuận hợp đồng phụ được thay thế hợp đồng chính. Quy định này không áp dụng đối với các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự.

  3. Sự vô hiệu của hợp đồng phụ không làm chấm dứt hợp đồng chính, trừ trường hợp các bên thoả thuận hợp đồng phụ là một phần không thể tách rời của hợp đồng chính.

  Hợp đồng dân sự vô hiệu do có đối tượng không thể thực hiện được

  1. Trong trường hợp ngay từ khi ký kết, hợp đồng có đối tượng không thể thực hiện được vì lý do khách quan thì hợp đồng này bị vô hiệu.

  2. Trong trường hợp khi giao kết hợp đồng mà một bên biết hoặc phải biết về việc hợp đồng có đối tượng không thể thực hiện được, nhưng không thông báo cho bên kia biết nên bên kia đã giao kết hợp đồng thì phải bồi thường thiệt hại cho bên kia, trừ trường hợp bên kia biết hoặc phải biết về việc hợp đồng có đối tượng không thể thực hiện được.

  3. Quy định tại khoản 2 Điều này cũng được áp dụng đối với trường hợp hợp đồng có một hoặc nhiều phần đối tượng không thể thực hiện được, nhưng phần còn lại của hợp đồng vẫn có giá trị pháp lý.

  Giao dịch dân sự được quy định tại Điều 127 Bộ luật Dân sự cụ thể: Giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.

  Giao dịch dân sự có hiệu lực khi có đủ các điều kiện sau đây:

  a) Người tham gia giao dịch có năng lực hành vi dân sự;

  b) Mục đích và nội dung của giao dịch không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

  c) Người tham gia giao dịch hoàn toàn tự nguyện.

  Hình thức giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch trong trường hợp pháp luật có quy định.

  Giao dịch dân sự không có một trong các điều kiện được quy định nêu trên thì vô hiệu. Giao dịch dân sự vô hiệu có thể gồm:

  Giao dịch dân sự vô hiệu do vi phạm điều cấm của pháp luật, trái đạo đức xã hội

  Giao dịch dân sự vô hiệu do giả tạo

  Giao dịch dân sự vô hiệu do người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự xác lập, thực hiện

  Giao dịch dân sự vô hiệu do bị nhầm lẫn

  Giao dịch dân sự vô hiệu do bị lừa dối, đe dọa

  Giao dịch dân sự vô hiệu do người xác lập không nhận thức và làm chủ được hành vi của mình

  Giao dịch dân sự vô hiệu do không tuân thủ quy định về hình thức

  Giao dịch dân sự vô hiệu từng phần

  Giao dịch dân sự vô hiệu từng phần khi một phần của giao dịch vô hiệu nhưng không ảnh hưởng đến hiệu lực của phần còn lại của giao dịch.

  Hậu quả pháp lý của hợp đồng (giao dịch dân sự) vô hiệu được quy định tai Điều 137 Bộ luật Dân sự :

  Giao dịch dân sự vô hiệu không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của các bên kể từ thời điểm xác lập.

  Khi giao dịch dân sự vô hiệu thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận; nếu không hoàn trả được bằng hiện vật thì phải hoàn trả bằng tiền, trừ trường hợp tài sản giao dịch, hoa lợi, lợi tức thu được bị tịch thu theo quy định của pháp luật. Bên có lỗi gây thiệt hại phải bồi thường.

  Do đó có thể thấy rằng việc hợp đồng dân sự vô hiệu là hợp đồng mà không được pháp luật thừa nhận, do đó các bên sẽ khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận, xem xét đến yếu tố lỗi của các bên để xác định thiệt hại do đã dẫn đến tình trạng vô hiệu của hợp đồng dân sự.

  Luật sư Ngô Thế Thêm

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOANH GIA

  Địa chỉ: Số 43 ngõ 2 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội

  Điện thoại: 0438717828; Fax: 04.38.717.828; Di động: 0904779997

  Website:  www.luatdoanhgia.vn;                      Email: luatdoanhgia@gmail.com

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC