• Hợp đồng dân sự vô hiệu do vi phạm điều cấm của pháp luật

 • Hợp đồng dân sự là gì? hợp đồng dân sự như thế nào thì vô hiệu? xử lý hợp đồng dân sự vô hiệu do vi phạm điều cấm của pháp luật

 • Thursday, 16 April 2015, 09:14:53 PM
 • Theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005 thì Hợp đồng dân sự là sự thoả thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. Tại Điều 410 của Bộ luật Dân sự lại quy định về Hợp đồng dân sự vô hiệu chính là giao dịch dân sự vô hiệu được quy định trong Bộ luật.

  Theo quy định tại Điều 121 Bộ luật Dân sự thì Giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. Giao dịch dân sự có hiệu lực khi có đủ các điều kiện sau đây:

  a) Người tham gia giao dịch có năng lực hành vi dân sự;

  b) Mục đích và nội dung của giao dịch không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

  c) Người tham gia giao dịch hoàn toàn tự nguyện.

  Hình thức giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch trong trường hợp pháp luật có quy định. Giao dịch dân sự không có một trong các điều kiện được nêu ở trên (quy định tại Điều 122 của Bộ luật Dân sự) thì vô hiệu.

  Giao dịch dân sự hay Hợp đồng dân sự vô hiệu do vi phạm điều cấm của pháp luật chỉ là một trong những trường hợp Hợp đồng vô hiệu và được quy định tại Điều 128 Bộ luật Dân sự, cụ thể:

  “Điều 128. Giao dịch dân sự vô hiệu do vi phạm điều cấm của pháp luật, trái đạo đức xã hội

  Giao dịch dân sự có mục đích và nội dung vi phạm điều cấm của pháp luật, trái đạo đức xã hội thì vô hiệu.

  Điều cấm của pháp luật là những quy định của pháp luật không cho phép chủ thể thực hiện những hành vi nhất định.

  Đạo đức xã hội là những chuẩn mực ứng xử chung giữa người với người trong đời sống xã hội, được cộng đồng thừa nhận và tôn trọng”.

  Giao dịch dân sự vô hiệu không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của các bên kể từ thời điểm xác lập. Khi giao dịch dân sự vô hiệu thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận; nếu không hoàn trả được bằng hiện vật thì phải hoàn trả bằng tiền, trừ trường hợp tài sản giao dịch, hoa lợi, lợi tức thu được bị tịch thu theo quy định của pháp luật. Bên có lỗi gây thiệt hại phải bồi thường.

  Việc vi phạm điều cấm của pháp luật thì có thể dễ dàng tìm thấy vì ngay chính trong bản thân những giao dịch hay nhưng văn bản pháp luật đã quy định cụ thể, nhưng cũng cần phân tích cụ thể việc cấm của pháp luật ở đây là ngay chính trong các văn bản quy định việc cấm hay không được làm trái với quy định đã nêu tại các văn bản pháp luật hay làm không đúng những quy định của pháp luật về ngành, lĩnh vực mà văn bản đó điều chỉnh, do đó cũng có những khó khăn nhất định trong việc xác định điều cấm của pháp luật.  Trái với đạo đức xã hội, đây là phạm trù rất khó xác định, cũng khó có cơ sở để xác định là một căn cứ để khẳng định giao dịch dân sự hay hợp đồng dân sự trong trường hợp này bị vô hiệu.

  Luật sư Ngô Thế Thêm

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOANH GIA

  Địa chỉ: Số 43 ngõ 2 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội

  Điện thoại: 0438717828; Fax: 04.38.717.828; Di động: 0904779997

  Website:  www.luatdoanhgia.vn;                      Email: luatdoanhgia@gmail.com

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC