• Đơn phương chấm dứt ủy quyền nhà ở

 • Theo quy định tại điều 124 Luật Nhà ở thì những trường hợp sau đây sẽ được đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền quản lý nhà ở

 • Wednesday, 08 April 2015, 06:49:59 AM
 • 1. Bên ủy quyền quản lý nhà ở đơn phương chấm dứt hợp đồng trong các trường hợp sau đây:

  a) Nếu việc ủy quyền có chi phí quản lý thì bên ủy quyền quản lý nhà ở không phải báo trước cho bên được ủy quyền quản lý nhà ở biết về việc đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng ủy quyền nhưng phải thanh toán cho bên được ủy quyền quản lý nhà ở các chi phí quản lý tương ứng với công việc mà bên được ủy quyền quản lý nhà ở đã thực hiện và phải bồi thường thiệt hại cho bên được ủy quyền quản lý nhà ở;

  b) Nếu việc ủy quyền không có chi phí quản lý thì bên ủy quyền quản lý nhà ở phải thông báo cho bên được ủy quyền quản lý nhà ở biết trước ít nhất một tháng về việc đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng ủy quyền.

  2. Bên được ủy quyền quản lý nhà ở đơn phương chấm dứt hợp đồng trong các trường hợp sau đây:

  a) Nếu việc ủy quyền có chi phí quản lý thì không phải báo trước cho bên ủy quyền quản lý nhà ở biết về việc đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng ủy quyền nhưng phải bồi thường thiệt hại cho bên ủy quyền quản lý nhà ở (nếu có);

  b) Nếu việc ủy quyền không có chi phí quản lý thì phải thông báo cho bên ủy quyền quản lý nhà ở biết trước ít nhất một tháng về việc đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng ủy quyền.

  3. Bên ủy quyền và bên được ủy quyền quản lý nhà ở phải thông báo cho bên thứ ba có liên quan biết về việc đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng ủy quyền quản lý nhà ở.

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOANH GIA

  Địa chỉ: Số 43 ngõ 2 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội

  Điện thoại: 04.38.717.828;  Fax: 04.38.717.828  Di động: 0904779997

  Website: www.luatdoanhgia.vn;  Email: luatdoanhgia@gmail.com

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC