• Giả mạo chữ ký có hủy được sổ đỏ

 • Giả mạo chữ ký có hủy được sổ đỏ không và thủ tục hủy như thế nào

   

 • Tuesday, 03 April 2018, 02:54:16 PM
 • Đây là câu hỏi mà nhiều bạn đọc đã gửi đến Luật Doanh Gia để được tư vấn và hướng dẫn việc hủy sổ đỏ do trong quá trình cấp có sự giả mạo, cụ thể

  Theo Luật Đất đai năm 2013 thì:

  Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, trừ trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận đó đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đất đai.

  Việc thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp do cơ quan có thẩm quyền cấp ví như là UBND cấp quận huyện hay UBND cấp tỉnh, thành phố hoặc thẩm quyền của đơn vị này nhưng đã ủy quyền cho UBND cấp quận huyện cấp.

  Tại Nghị định số 43 Hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2013 quy định:

  Trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai được thực hiện như sau:

  - Trường hợp cơ quan điều tra, cơ quan thanh tra có văn bản kết luận Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, nếu kết luận đó là đúng thì quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp; trường hợp xem xét, xác định Giấy chứng nhận đã cấp là đúng quy định của pháp luật thì phải thông báo lại cho cơ quan điều tra, cơ quan thanh tra;

  - Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai thì thông báo bằng văn bản cho cơ quan thanh tra cùng cấp thẩm tra; nếu kết luận là Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật thì thông báo cho người sử dụng đất biết rõ lý do; sau 30 ngày kể từ ngày gửi thông báo cho người sử dụng đất mà không có đơn khiếu nại thì ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp;

  - Trường hợp người sử dụng đất phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai thì gửi kiến nghị, phát hiện đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có trách nhiệm xem xét, giải quyết theo quy định nêu trên;

  Theo quy định của Luật Đất đai năm 2003 quy định tại Điều 106 về đính chính, thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp như sau:

  Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, trừ trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận đó đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đất đai.

  Việc thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp được thực hiện bởi cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận có thể là UBND cấp quận, huyện và có thể là UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

  Như vậy, khi người sử dụng đất phát hiện ra việc có gian dối, có thể là giả mạo chữ ký hay tạo lập các văn bản giấy tờ giả để xin cấp sổ đỏ thì phải kiến nghị đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để cơ quan Nhà nước sẽ chỉ đạo và thông báo cho cơ quan Thanh tra tiến hành thanh tra việc cấp giấy chứng nhận, nếu có sự gian dối thì sẽ tiến hành hủy giấy chứng nhận. Cũng có thể là trong quá trình Điều tra, cơ quan Điều tra phát hiện ra và thực hiện việc kiến nghị hủy giấy chứng nhận.

  Tranh chấp đất đai, hủy sổ đỏ do giả mạo, khởi kiện đất đai

  CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

  Điện thoại: 0904.779.997 - 02438.717.828

  Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội

  Website: www.luatdoanhgia.com; www.luatdoanhgia.vn

  Email: luatdoanhgia@gmail.com  www.luatdoanhnghiepvn.vn

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC