• Các giấy tờ đủ điều kiện để cấp sổ đỏ

 • Việc cấp sổ đỏ lần đâu là rất quan trọng đối với người sử dụng đất, sở hữu nhà ở cũng như tài sản khác gắn liền với đất; do đó nắm được các giấy tờ nào là giấy tờ đủ điều kiện để cấp sổ đỏ và vô cùng quan trọng để đỡ tiền mất tật oan

   
 • Sunday, 13 June 2021, 03:14:23 PM
 • Các giấy tờ ở Điều 10 Luật Đất đai đủ kiện kiện cấp sổ đỏ

  Luật Đất đai quy định về nhà đất có nguồn gốc và các giấy tờ quy định tại Điều 100 sẽ đủ điều kiện để cấp sổ đỏ, cụ thể:

  a) Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

  b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

  c) Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất;

  d) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

  đ) Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật;

  e) Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất;

  g) Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy định của Chính phủ.”

  Xem thêm:Thủ tục cấp sổ đỏ năm 2021

  Cụ thể các giấy tờ sau sẽ đủ điều kiện cấp sổ đỏ

  Thứ nhất: Giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa,;

  Thứ hai: Giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam

  Thứ ba: Giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

  Thứ tư: Các giấy tờ sau đây:

  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp

  Giấy tờ về nhà đất có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

  Có tên trong Sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

  Thứ năm: 03 loại giấy tờ sau:

  Giấy tờ hợp pháp về thừa kế nhà đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;

  Giấy tờ về  tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; 

  Giấy tờ về giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất;

  Thứ sáu: Việc mua bán chuyển nhượng trước 1993

  Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

  Thứ bảy: Việc mua nhà của nhà nước

  Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; 

  Giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật;

  Thứ tám: Giấy tờ được cơ quan, chế độ cũ cấp

  Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất. Đây là các giấy tờ mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất mà người sử dụng đất đã lưu giữ được (Ví dụ: Bằng khoán Điền thổ…)

  Xem thêm: 21 loại giấy tờ được cấp sổ đỏ

  Thứ chín: Các giấy tờ khác

  Là các giấy tờ khác mà Chính phủ quy định tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP về Thi hành Luật Đất đai năm 2013.

  Người sử dụng đất khi có giấy tờ về đất đai theo các điều kiện nêu trên sẽ được Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại Điều 99 của Luật Đất đai năm 2013 và tuân thủ theo các nguyên tắc dưới đây:

  Một là: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được cấp theo từng thửa đất. 

  Hai là: Thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất, nhiều người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phải ghi đầy đủ tên của những người có chung quyền sử dụng đất, người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và cấp cho mỗi người 01 Giấy chứng nhận; 

  Ba là: Người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất được nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

  Bốn là: Trường hợp quyền sử dụng đất hoặc quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là tài sản chung của vợ và chồng thì phải ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

  Trên đây, là các loại giấy tờ về nhà đất sẽ đủ điều kiện về cấp Giấy chứng nhận, các loại giấy tờ này phải là giấy tờ thật, bản chính… khi thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải thực hiện các thủ tục theo quy định và nộp nghĩa vụ tài chính.

  Các bài viết liên quan:

  Sổ đỏ thật, sổ đỏ giả;

  Phân biệt sổ đỏ, sổ hồng

  CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

  Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

  Điện thoại: 0904.779997; Email: luatdoanhgia@gmail.com;  

  Website: www.luatdoanhgia.com;          www.luatdoanhgia.vn .

   

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC