• Mua nhà theo Nghị định 61

 • Luật Doanh Gia tư vấn và hướng dẫn hồ sơ, thủ tục mua nhà theo Nghị định 61

 • Saturday, 21 September 2013, 03:44:07 PM
 • Mua bán và kinh doanh nhà ở qui định trong Nghị định này bao gồm các hình thức sau:

  1. Bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê;

  2. Kinh doanh nhà ở;

  3. Mua bán nhà ở không nhằm mục đích kinh doanh.

  Mua bán nhà ở là việc chuyển quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở từ bên bán sang bên mua thông qua hợp đồng được ký kết bằng văn bản giữa bên mua và bên bán theo đúng quy định của pháp luật. Bên bán phải là chủ hữu hợp pháp nhà ở và chủ sử dụng hợp pháp đất ở. Trong mọi trường hợp khác, bên bán phải có giấy uỷ quyền của chủ sở hữu hợp pháp nhà ở và chủ sử dụng hợp pháp đất ở đó được cơ quan Công chứng Nhà nước chứng thực.

  Nhà nước thực hiện bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê phần diện tích đang được thuê để người mua nhà ở có điều kiện cải thiện chỗ ở, trừ các loại nhà ở sau đây:

  1. Nhà ở thuộc khu vực quy hoạch xây dựng các công trình khác hoặc cải tạo thành nhà ở mới.

  2. Nhà chuyên dùng đang bố trí tạm làm nhà ở (khách sạn, nhà nghỉ, trường học, bệnh viện, trụ sở làm việc, kho tàng và các loại nhà chuyên dùng khác);

  3. Biệt thự các loại có kế hoạch dùng làm công thự hoặc dùng vào các mục đích khác.

  Giá bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê gồm giá nhà ở khi chuyển quyền sử dụng.

  1. Giá nhà ở được xác định căn cứ vào giá trị còn lại của nhà ở và hệ số điều chỉnh giá trị sử dụng:

  a) Giá trị còn lại của nhà ở được xác định căn cứ vào tỷ lệ còn lại của nhà so với giá nhà ở xây dựng mới do Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) quy định trên cơ sở giá chuẩn tối thiểu nhà ở xây dựng mới do Nhà nước quy định. Tỷ lệ này được xác định cho từng diện tích nhà bán cụ thể căn cứ vào thời hạn đã sử dụng và thực trạng của nhà đó.

  Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và Ban vật giá Chính phủ hướng dẫn phương pháp xác định giá trị còn lại của nhà ở.

  b) Hệ số điều chỉnh giá trị sử dụng qui định như sau:

  - Tầng 1 và nhà 1 tầng áp dụng hệ số 1,2.

  - Tầng 2 áp dụng hệ số 1,1.

  - Tầng 3 áp dụng hệ số 1,0.

  - Tầng 4 áp dụng hệ số 0,9.

  - Tầng 5 áp dụng hệ số 0,8.

  - Tầng 6 trở lên áp dụng hệ số 0,7.

  2. Giá đất khi chuyển quyền sử dụng do Uỷ ban Nhân dân cấp tỉnh qui định căn cứ vào khung giá đất do Nhà nước qui định và căn cứ vào vị trí của đất ở và tầng nhà;

  a) Đối với nhà ở một tầng và nhà ở nhiều tầng 1 hộ ở được tính 40% giá đất ở khi chuyển quyền sử dụng.

  b) Đối với nhà ở nhiều tầng nhiều hộ được tính bằng 10% giá đất ở khi chuyển quyền sử dụng và phân bổ cho các tầng theo hệ số qui định trong bảng sau đây:

   

  Hệ số các tầng

  Nhà

  Tầng 1

  Tầng 2

  Tầng 3

  Tầng 4

  Tầng 5

  Tầng 6 trở lên

  2 tầng

  0,7

  0,3

   

   

   

   

  3 tầng

  0,7

  0,2

  0,1

   

   

   

  4 tầng

  0,7

  0,15

  0,1

  0,05

   

   

  5 tầng trở lên

  0,7

  0,15

  0,08

  0,05

  0,02

  0,0

  Người mua nhà sau khi trả hết tiền và hoàn tất thủ tục nộp lệ phí trước bạ thì được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở; Nếu bán lại thì Nhà nước sẽ điều tiết phần thu nhập do bán nhà và chuyển quyền sử dụng đất theo qui định của pháp luật.

  Luật Doanh Gia cung cấp dịch vụ sang tên trọn gói nhà theo Nghị định 61

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOANH GIA

  Địa chỉ: Số 43 ngõ 2 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội

  Điện thoại: 04.38.717.828;  Fax: 04.38.717.828  Di động: 0904779997

  Website:  www.luatdoanhgia.vn;                     Email: luatdoanhgia@gmail.com

   

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC