• Mẫu Giấy xác nhận một căn nhà duy nhất

 • Theo quy định của pháp luật về thuế thi khi cá nhân có một ngôi nhà duy nhất chuyển nhượng sẽ được miễn thuế; Luật Doanh Gia cung cấp mẫu Giấy xác nhận để quý khách tham khảo

 • Monday, 16 March 2015, 09:30:04 PM
 • Theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 111/2013/TT-BTC về hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân thì: Các khoản thu nhập được miễn thuế gồm:

  Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp người chuyển nhượng chỉ có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do – Hành phúc

  ................., ngày......tháng.....năm...............

   

  GIẤY XÁC NHẬN CHỈ CÓ DUY NHẤT MỘT NHÀ Ở

              Kính gửi: UBND xã, phường, thị trấn.......

   

  Tôi/Chúng tôi là:

  Ông ......................, sinh năm: ............., CMND số: ............. do Công an ............... cấp ngày ................. và vợ là bà ........................., sinh năm: ............, CMND số: ...... do Công an ……………. cấp ngày ................. Cả hai ông bà cùng đăng ký hộ khẩu thường trú tại: Số ………………..          

  Bằng văn bản này tôi xin cam kết, trình bày và đề nghị Quý cơ quan xác nhận cho tôi/chúng tôi là chỉ có một ngôi nhà duy nhất đến thời điểm hiện nay, cụ thể như sau:

  Ngày.../..../....... tôi/chúng tôi đã được UBND..............cấp cho Giấy chứng nhận............ đối với nhà/nhà đất tại......................... theo Quyết định .......... Đây là căn nhà duy nhất của tôi/chúng tôi, ngoài ra tôi/chúng tôi không còn căn nhà chung/riêng nào hết.

  Tôi/chúng tôi xin cam kết và chịu trách nhiệm trước Quý cơ quan, trước pháp luật về toàn bộ nội dung trình bày tại văn bản này, nếu có bất kỳ sự lừa dối, che dấu nào tôi/chúng tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật. Nếu tôi/chúng tôi vi phạm cam kết này tôi xin chịu trách nhiệm toàn bộ về hành vi của mình và tự bỏ tiền đi nộp thuế, tiền phạt thuế và các quy định của pháp luật có liên quan khác.

  Tôi/Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Quý cơ quan

  Người đề nghị

  (Ký, ghi rõ ho tên)

  XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG...

                                                                                                

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOANH GIA

  Địa chỉ: Số 43 ngõ 2 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội

  Điện thoại: 04.38.717.828;  Fax: 04.38.717.828  Di động: 0904779997

  Website:  www.luatdoanhgia.vn;                     Email: luatdoanhgia@gmail.com

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC