• Mẫu thay đổi thông tin tài khoản của doanh nghiệp

 • Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 thông tư này ban hành các biểu mẫu văn bản về thuế, thay thế Thông tư 28/2011/TT0BTC

 • Tuesday, 24 March 2015, 09:30:42 AM
 • TỜ KHAI

  ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ

   

  Tên đơn vị/cá nhân:

  Mã số thuế:

  Địa chỉ trụ sở chính:

  Đơn vị đăng ký thay đổi các chỉ tiêu đăng ký thuế như sau:


   

  Chỉ tiêu

   (1)

  Thông tin đăng ký cũ

  (2)

  Thông tin đăng ký mới

  (3)

  I. Điều chỉnh thông tin

  Các chỉ tiêu trên Tờ khai đăng ký thuế:

  1. Tên chính thức
  2. Địa chỉ trụ sở
  3. Địa chỉ nhận thông báo thuế
  4. Quyết định thành lập
  5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
  6. Đăng ký xuất nhập khẩu
  7. Ngành nghề kinh doanh chính
  8. Vốn điều lệ
  9. Ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh
  10. Loại hình kinh tế
  11. Hình thức hạch toán kế toán về kết quả kinh doanh
  12. Năm tài chính
  13. Thông tin về đơn vị chủ quản (cơ quan cấp trên trực tiếp)
  14. Thông tin về người đại diện theo pháp luật
  15. Các loại thuế phải nộp
  16. Thông tin về các đơn vị có liên quan
  17. Thông tin khác: Ghi rõ họ và tên, và số điện thoại liên lạc của Tổng giám đốc, Giám đốc,... và kế toán trưởng của doanh nghiệp.
  18. Tình trạng trước khi tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp (nếu có)

  ............

  Ví dụ:

  - Chỉ tiêu 3: Địa chỉ nhận Thông báo thuế

   

   

  II. Bổ sung thông tin tài khoản của người nộp thuế:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  124 Lò Đúc-Hà Nội

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  235 Nguyễn Thái Học - Hà Nội

   

  Số tài khoản:

  01011122334455

  Mở tại:............

   

   

   

   

  Đơn vị/cá nhân cam đoan những thông tin kê khai trên là hoàn toàn chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai./.

  Phần dành cho cơ quan thuế ghi: Chương ...     Khoản  ...   

   

  ......, ngày ....... tháng ..... năm .........

  NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

  (Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

   

   

  Hướng dẫn:

              - Cột (1): chỉ tiêu trên mỗi tờ khai đăng ký thuế

              - Cột (2): ghi lại nội dung thông tin đã kê khai trong lần đăng ký thuế gần nhất

              - Cột (3): ghi chính xác chỉ tiêu muốn thay đổi

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOANH GIA

  Địa chỉ: Số 43 ngõ 2 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội

  Điện thoại: 04.38.717.828;  Fax: 04.38.717.828  Di động: 0904779997

  Website: www.luatdoanhgia.vn;  Email: luatdoanhgia@gmail.com     

   

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC